ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ รายวิชา เวลา หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5

12.30 - 14.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 2567 ภาษาไทย 09.00 - 10.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เฉพาะนักเรียน ส.ส.ก.)

วันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 2567 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

13.00 - 15.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2567 ภาษาอังกฤษ 09.00 - 10.30 น.

ประถมศึกษาที่ 4 - 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ภาษาจีน 13.00 - 14.30 น.

ประถมศึกษาที่ 4 - 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

 
<< ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ >>